Doküman Online

MetaData Açıklamaları

Güncelleme Geçmişi
Güncelleme Girişi Test Ortamı Canlı Ortam Güncelleme
Önemli Açıklamalar 1. Tüm kayıt paketlerinin genel prensibi hem ilk veri kayıt hem de güncelleme için kullanılabilir olmalarıdır. Örneğin bir Hasta Kayıt paketi hem ilk hasta kaydında yeni kayıt olarak, hem de bilgi değişikliği durumunda SYSTakipNo alanı doldurularak güncelleme amacıyla gönderilebilir. 2. Gönderilen son paket içeriği öncekileri değiştirir. Örneğin Hasta Çıkış Paketi ilk gönderildiğinde içinde reçete bilgisi varken, bu paket aynı SYSTakipNo ile tekrar gönderildiğinde içinde reçete bilgisi yoksa, bu SYSTakipNo’ya ait reçete bilgisi sistemden silinecektir. 3. Paketlerin amacı veriyi mümkün olduğu kadar hızlı şekilde SYS'ye iletmektir. Bu nedenle paketlerin HBYS içindeki entegrasyon aşamalarının veriyi oluştuğu veya güncellendiği anda veya en kısa zamanda SYS'ye gönderecek şekilde planlanması gerekmektedir. 4. Verilerin gönderimi online yapılabileceği gibi bir kuyruk oluşturulmak suretiyle batch olarak da yapılabilir. 5. İlk aşamada veri gönderimine ilişkin herhangi bir tarih kısıtlaması uygulanmamaktadır.
İş Kuralları
Kural Detay